SAKE + WHISKY MENU.

 

 

 

JAPANESE SAKE

SERVED IN 90ML, 200ML OR 720ML.

 

 

New to sake - easy drinking 

 
1. Kunizakari Toraji No Uta  $37


2. Kunizakari 'Tanrei' Yuzushu  $12.50 | $24 | $88


3. Yoshinogawa Echigo Ginjo  $12 | $26 | $93

 

 

Not your first rodeo 


4. Kunizakari Jousen  $170


5. Shichida Junmai Ginjo  $166

 

6. Sawanotsuru Junmai Yamandanishki  $11 | $20 | $68

 

7. Toji Sake Junmai Daiginjo  $16.60 | $37.30 | $134.60

 

 

Prefer something sweeter - try umeshu 


8. Yoshinogawa Umeshu  $15.50 | $29 | $93.20

 

9. Hombo Green Tea Umeshu  $13.50 | $27 | $88

 

10. Hombo Brown Sugar Umeshu $14.50 | $28 | $90

 

 

 

 

 

JAPANESE WHISKY. 

SERVED NEAT OR ON ICE. 

 

 

Hakushu 12yo (30ml)  |  YAMANASHI  72.20

 

Hibiki 21yo (30ml)  |  YAMANASHI  148.50

 

Ichiro Malt & Grain  |  CHICHIBU  23.50

 

Ichiro Double Distilled  |  CHICHIBU  32

 

Kirin Fuji Sanroku  |  YAMANASHI  19.20

 

Mars Iwai  |  KOMAGATAKE RANGES  14.90

 

Mars Tradition  |  KOMAGATAKE RANGES  17.10

 

Mars Komagatake Tsuniki  |  KOMAGATAKE RANGES  37.30

 

Mars 'Lucky Cat' Mint (limited)  |  KOMAGATAKE RANGES  42.70

 

Nikka Pure Malt Black  |  HOKKAIDO  27.80

 

Nikka Coffey Malt  |  SENDAI  28.90

 

Nikka Coffey Grain  |  SENDAI  26.80

 

Suntory Kakubin  |  KYOTO  13.90

 

Yamazaki Distillers Reserve  |  KYOTO  30.90

 

Yamazaki 12yo  |  KYOTO  72.20

 

Yamazaki 18yo  |  KYOTO  158.80

 

Yamazaki Blended  |  FUKUSHIMA  18.60